Zebranie Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Werbkowicach zawiadamia członków banku, że:

 • w dniu 23.05.2024 r. (CZWARTEK) o godz. 09:00 w Oddziale Banku w Horodle odbędzie się Zebranie Grupy Członkowskiej Horodło;
 • w dniu 23.05.2024 r. (CZWARTEK) o godz. 16:00 w Banku Spółdzielczym w Werbkowicach odbędzie się Zebranie Grupy Członkowskiej Werbkowice.

Z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie obrad.
 • Zapoznanie z Regulaminem Zebrania Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Werbkowicach.
 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Przedstawiciela.
 • Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
 • Zgłaszanie kandydatów na Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Werbkowicach w wyborach uzupełniających.
 • Przedstawienie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku Spółdzielczego w Werbkowicach w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, a także zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach.
 • Wybór Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli.
 • Ocena wywiązywania się Członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
 • Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 • Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
 • Dyskusja.
 • Przedstawienie wyników głosowania.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru nowego Przedstawiciela.
 • Zamknięcie obrad.
wstecz

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach

357 banków
zrzeszonych w grupie BPS SA
Ponad 7 000 bankomatów
dostępnych bez prowizji
infolinia: 84 627 37 86
info@bswerbkowice.pl

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.