RACHUNKI DLA FIRM

 

Rachunek bieżacy i pomocniczy przeznaczony jest dla:

  1. Osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
  2. Organizacji społecznych, politycznych, zawodowych.
  3. Fundacji i stowarzyszeń.
  4. Jednostek i zakładów budżetowych.
  5. Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osiągających dochody z najmu lub dzierżawy.
  6. Wspólnot mieszkaniowych.
  7. Pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.
  8. Osób tworzących komitety czynów społecznych, Rady Rodziców lub Komitety Rodzicielskie szkól i innych placówek oświatowych.


Do otwarcia rachunku niezbędne jest:
              - złożenie wniosku o otwarcie rachunku,
              - wypełnienie Kary Wzorów Podpisów,
              - zawarcie umowy.


Wraz z wnioskiem o otwarcie rachunku należy przedłożyć dokumenty organizacyjno-prawne:
              - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
              - zaświadczenie o nadaniu numeru REGON oraz NIP,
              - upoważnienie osób do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków
                 majątkowych,
              - koncesje, zezwolenia lub licencje uzyskane na zasadach określonych w odrębnych
                 przepisach.

wniosek o kredyt odnawialny.pdf  regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.pdf

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach

357 banków
zrzeszonych w grupie BPS SA
Ponad 7 000 bankomatów
dostępnych bez prowizji
infolinia: 84 627 37 86
info@bswerbkowice.pl

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.