Praca w BS w Werbkowicach w Oddziale w Horodle

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach zatrudni w Oddziale w Horodle pracownika na stanowisko:

Doradca Klienta

 

OCZEKIWANIA:

 • wysoka etyka pracy oraz kultura osobista,
 • predyspozycje sprzedażowe, praktyczna znajomość technik sprzedaży i negocjacji,
 • dokładność i systematyczność,
 • dbałość o jakość i kompletność dokumentacji,
 • budowanie długotrwałych relacji z Klientami poprzez indywidualne podejście do aktualnych i przyszłych potrzeb każdego Klienta,
 • znajomość obsługi komputera.

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • znajomość MS OFFICE,
 • prawo jazdy kat. B.

 

OFERUJEMY:

 • pracę na pełny etat na podstawie umowy o pracę,
 • świadczenia socjalne,
 • profesjonalne oraz bezpłatne szkolenia (wdrożeniowe oraz podnoszące kwalifikacje zawodowe),
 • miłą atmosferę oraz pracę w przyjaznym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobycia cennego doświadczenia,

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji i przesłanie swoich dokumentów (CV i list motywacyjny) na adres mailowy: rekrutacja@bswerbkowice.pl lub złożenie dokumentów w Centrali Banku Spółdzielczego w Werbkowicach, ul. Zamojska 1/1 22-550 Werbkowice.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.

Jednocześnie informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.

Warunkiem rozpatrzenia aplikacji będzie umieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Werbkowicach, ul. Zamojska 1/1, 22-550 Werbkowice w celu prowadzenia  aktualnej rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Jednocześnie oświadczam, ze niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługujących mi prawach, w tym wycofaniu zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie.

Klauzula informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Werbkowicach informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych jest Bank Spółdzielczy w Werbkowicach z siedzibą w Werbkowicach, ul. Zamojska 1/1, 22-550 Werbkowice, zwany dalej „Bankiem”.

Inspektor Ochrony Danych

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bswerbkowice.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu realizacji procesu rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz realizacja przez Bank obowiązków prawnych ciążących na Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu pracy.

Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji procesu tej rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji Pani/Pana dane zostaną usunięte.

Informacja o odbiorcach danych osobowych

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych innym odbiorcom.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających  z Rozporządzenia. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.

 

wstecz

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach

357 banków
zrzeszonych w grupie BPS SA
Ponad 7 000 bankomatów
dostępnych bez prowizji
infolinia: 84 627 37 86
info@bswerbkowice.pl

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.