Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Werbkowicach

Zarząd Banku Spółdzielczego  w Werbkowicach na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku, zaprasza na Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku, które odbędzie się w dniu 17 października 2017 r. o godz. 10:00 w Restauracji „Karolina” ul. Zamojska 21, 22-550 Werbkowice z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

1) Otwarcie Zebrania.

2) Wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch Członków Prezydium Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Przyjęcie Regulaminu obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.

5) Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 23.06.2017 r.

6) Wybór Komisji:

  • Mandatowo – Wnioskowej;

  • Skrutacyjnej;

  • Statutowej.

7)  Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

8) Przedstawienie zmian w "Statucie Banku Spółdzielczego w Werbkowicach" i dyskusja w tym zakresie.

9) Przedstawienie projektu "Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Werbkowicach" i dyskusja w tym zakresie.

10) Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmian w Statucie Banku;
  • przyjęcia tekstu jednolitego "Statutu Banku";

  • przyjęcia "Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Werbkowicach".

11) Sprawy różne.

12) Wolne wnioski.

13) Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z § 23 ust. 1 i ust.4 Statutu Banku na 21 dni przed terminem zwołania Zebrania Przedstawicieli  będą wyłożone do wglądu w lokalu Banku następujące dokumenty:

  1. projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli,

  2. protokół z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 23.06.2017.

W dniu Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli  dokumenty te będą wyłożone do wglądu przy stoliku obsługującym posiedzenie.

W przypadku braku wymaganej liczby uprawionych do głosowania drugi termin Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli  wyznacza się w tym samym dniu na godz. 1100.

wstecz

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach

357 banków
zrzeszonych w grupie BPS SA
Ponad 7 000 bankomatów
dostępnych bez prowizji
infolinia: 84 627 37 86
info@bswerbkowice.plZamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.